• Tel
  • 0 (533) 236 56 95
    0 (542) 594 81 31
  • E-Posta
  • aksehirlihkab42@gmail.com
01

Aplikasyon

Aplikasyon:Taşınmaza ait mülkiyet, irtifak hakkı ve yolların sınırlarının, tescilli tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi işlemidir.

İncele
02

Cins Değişikliği

Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısızhale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. durumadönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

İncele
03

Birleştirme (Tevhid)

Birleştirme İşlemi : Birleştime (tevhid) tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın birleştirilerek tek bir parsel halini alması işlemidir.

İncele
04

Arz-i İrtifak Hakkı (Geçit Hakkı)

İrtifak hakkı, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili için yapılması gereken işlemlerdir. Genellikle yolu olmayan parsellerin yola ulaştırılması için geçit hakkı şeklinde kurulmaktadır. Büromuzca geçit hakkı tesis edilebilmesi için iki tarafında rızası olması gereklidir.

İncele
06

Hatalı Bağımsız Bölümün Düzeltilmesi

Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm Numara Düzeltme işlemi, bir şekilde tapu planındaki numarası hatalı yazılan daire, ofis, dükkan gibi bölümlerin hatalı numaralarının düzeltilmesidir.

İncele
07

Bağımsız Bölümün Yerinde Tesbiti

Bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü değerlerinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir. Bağımsız bölümün yerinde gösterilmesi işleminde aplikasyon yapılmaz.

İncele
08

Parselin Yerinde Gösterilmesi

Parselin veya bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan paftası ile vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü değerlerinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.Parselin yerinde gösterilmesi işleminde aplikasyon yapılmaz.

İncele
09

Yol Sınırlarının Belirlenmesi

Kadastro çalısması yapılmış olan yerlerde, tapulu taşınmazların aralarında, halen mevcut veya zamanlakaybolmuş - yeri değişmiş olan kadastral yollar bulunmaktadır.

İncele
10

Plan Örneği

Taşınmazlarınızın Kadastro paftasındaki durumlarını (sınırlarını) gösteren belgeye plan örneği denmektedir. Büromuzca ilgilisinin talebi halinde taşınmazın kadastro paftasındaki durumunu birebir gösteren plan örneği belgesi hazırlanarak ilgilisine sunulmaktadır.

İncele

Hakkımızda

Harita Mühendisi Ebru SOMUNCU  2000 yılında Selçuk Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2000 - 2022 yılları arasında Akşehir ilçesi ve civarında Erkoç Harita ve daha sonra da Somuncu Mühendislik firmaları ile Serbest Harita ve Kadastro Mühendisliği Hizmetlerini yürütmüştür. 

16/05/2005 tarih ve 5368 Sayılı Lisansli Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolari Hakkinda Kanun ile daha önceden Kadastro Müdürlükleri tarafından yapılan Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tâbi olan işlemlerin yapım sorumluluğu lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarına verilmiştir.

Bunun üzerine, 2021 yılı sonlarında  kanunların kendisine tanıdığı yetkiye göre  başvuru yaparak ve gerekliliklerini yerine getirerek,  Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne bağlı  Lisanslı Harita ve Kadastro Ünvanını almış ve  Akşehir ilçe merkezinde Dudu Kadın Çarşısı'nda 4203- 304 Lisans numaralı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu'nu (LİHKAB) açmıştır. 

Büro Akşehir ilçesindeki tek lisanslı büro'dur.  Faaliyet gösterdiği ilçeler Akşehir, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Doğanhisar ve Ilgın ilçeleridir. 

Büromuz bir lisanslı mühendis, bir mühendis, bir tekniker, bir teknisyen'den oluşan güçlü kadrosuyla hizmet vermektedir. 

HABERLER

Web Sitemiz Faaliyete Geçmiştir

Hizmetinizdeyiz. (Akşehir - Konya Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu)

 

 

Devamını Oku
WhatsApp Destek
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen Bize Sorun
Aşağıdaki temsilcilerimden bilgi alabilirsiniz
İlker Hatipoğlu (ilkerhatipoglu@yahoo.com)
Teknik Danışman - 0542 594 81 31 (08:30 - 22:30)
Online